Booking.com
תאגיד המים, יוצר - Dieter_G, אתר - PIXABAY.COM

הפנים האמיתיות של תאגידי המים

  מי אחראי על פי דו"ח  מבקר המדינה בקפיצה של 30% במחירי המים  בינואר 2010 ?? ושאלת השאלות, האם סגירת תאגידי המים תוביל לירידת מחירי המים?

מאת:חני שניידר

יו"רי הדרקטוריון של תאגידי המים יוצאים למאבק להוזלת מחירי המים  ובמתן הנחות  לאוכלוסיות מוחלשות. למי שלא יודע, כל   יו"ר תאגידי המים מכהנים כיו"רים ללא שכר ובהתנדבות מלאה.כעת הם דורשים בשם אזרחי מדינת ישראל:  לבטל את תעריף ב' , להעניק הנחות במים בדיוק כמו בארנונה,  להעלות את ההקצאה לנפש מ-3.5 קוב  ל-5  קוב לחודש,     להחזיר 300 מליון ₪ היטלי הפקה למשק המים,  ולהפסיק לסבסד את התעשיינים ואת החקלאות  מחשבון המים של אזרחי מדינת ישראל.

  ניתן ללמוד על פי ההיסטוריה כי מדינות יצאו למלחמות על מקורות המים. למים ערך קיומי , הם מצרך קיומי  שאין למנוע אותו מאף אדם ולכן יש לפעול להוזלת מחיר המים באופן מידי". כך לדברי יו"ר תאגידי  המים במדינת ישראל מר רזיאל אחרק.

 ומוסיף: "לפני שמסתתרים מאחורי התאגידים ומטיחים בהם את האשמה למחירי המים הגבוהים ניתן כבר מחר בבוקר להוזיל את מחיר המים בעשרות אחוזים, אין כל צורך בשני תעריפי מים, ניתן לבטל את תעריף ב’  (50% מתעריף ב' עובר ישירות לחברת מקורות.) ולקבוע תעריף ממוצע אשר יביא להוזלת מחיר המים, התהליך יחייב את מקורות להתייעל כיוון שרוב התעריף שגובים התאגידים עובר לחברת מקורות.  כמו כן כל תושב הזכאי להנחה בארנונה יזכה לאותה הנחה גם במחיר המים. מים הרי יותר חשובים מגינון  או לחילופין להקים ועדת הנחות בתאגידי המים. אני בטוח שהשלטון המקומי יתמוך בכך. עוד ניתן להחזיר 300 מיליון שקל כספי היטל הפקה למשק המים ובאמצעות פעולות פשוטות מסוג זה להוזיל את מחיר המים לצרכן. "

רזי רזיאל אחרק - צילם ראם נגר

רזי רזיאל אחרק – צילם ראם נגר

מדוע קפצו מחירי המים ב30% ?

אני יכול לשבת איתך שעות ולנסות לשכנע אותך שהאשמה היא לא בתאגידי המים, אני יודע שמי שקורא את התשובה שלי מרים גבה ואומר לעצמו  נו עוד תשובה של פוליטיקאי. אבל, תסכימי איתי שמבקר המדינה אינו פוליטיקאי ובדו"ח שהכין מספר 63א  בעמוד 241 מתאריך 10/2012 הוא קובע באופן ברור כי –  " מועצת רשות המים (להלן – מועצת הרשות) מופקדת, בין היתר, על קביעת תעריפים והיטלים של מים וביוב. החל בינואר 2010 ביצעה מועצת הרשות רפורמה בתעריפי המים, אשר בעקבותיה העלתה את תעריפי המים בכשלושים אחוזים. "

באותו הדו"ח בעמוד 242 עוד קובע מבקר המדינה כי – " התעריף לצרכן הביתי הועלה באופן חד ובתקופה קצרה ביותר. עלייה חדה זו נבעה לא רק מהמעבר לתעריף המבוסס על עלות המים שצורכים הצרכנים הביתיים, אלא גם מהסבסוד לחקלאים ולתעשיינים"

אם לא דיי בכך אזיי מבהיר מבקר המדינה  מהו האחוז שמועבר לחברת מקורות  מתעריף  הראשון  שהוא א 8 ₪ לקוב שממנו  24.5% מועבר למקורות.  ועוד 50%  חלקה של מקורות מהתעריף השני שהוא כ- 13 ₪ לקוב..  להלן ציטוט מבקר המדינה מסעיף 5 שבעמוד 243  – " אף שחלפו כשנתיים מאז החלה רפורמת התעריפים, טרם ביצעה מועצת הרשות אסדרה לטווח ארוך המבוססת על בדיקה מעמיקה של כל ההיבטים של מרכיב חברת מקורות בתעריף לצרכן, שהוא המרכיב הגדול ביותר בתעריף לצרכן, והמהווה כ-24.5% וכ-50% מהתעריף הנמוך ומהתעריף הגבוה לצרכן, בהתאמה. בפועל, מרכיב זה מבוסס במידה רבה על תחשיבים ואומדנים שנקבעו בהסכם העלויות שנחתם בין המדינה למקורות בשנת 1993, בתוספת שינויים שקבעה המועצה בעקבות בדיקות שעשתה בחלק מהמרכיבים של תעריף זה. "

באותו הדוח בעמוד 242 מבהיר מבקר המדינה  לעניין גובה הזכות לכל אזרח על פי התעריף הראשון  "התעריף לצרכן הביתי נקבע בשתי מדרגות: תעריף נמוך לכמות מים בסיסית (להלן – הכמות המוכרת) ותעריף גבוה לכל כמות נוספת שנצרכת מעבר לכמות המוכרת. ….לא היה בסיס מוצק לקביעת הכמות המוכרת על 2.5 מ"ק לנפש לחודש במשך שנה וחצי מתחילת הרפורמה בינואר 2010 ולקביעתה על 3.5 מ"ק לנפש לחודש מיולי 2011."

כיום  לפחות 35% מאזרחי מדינת ישראל חורגים ומחויבים על פי התעריף השני . הגדלה של המדרגה הראשונה ל-5 קוב לנפש לחודש תמנע תשלום חריג של אזרחי מדינת ישראל.

 עלי להזכיר לך כי תאגידי המים היו קיימים לפני 2010 ולא היו תלונות של אזרחים לגבי מחיר המים. ככה זה שמעמיסים על אזרחי מדינת ישראל סיבסוד של גופים כמו החקלאות והתעשייה וקובעים זכאות לנפש בתעריף הראשון נמוכה מהשימוש בפועל..

אתה יכול לתת דוגמא,להסביר  למה אתה מתכוון ?

שמחר תחליט מדינת ישראל לסבסד את חברות התעופה הלאומיות  ותעמיס על מחירו של ליטר דלק 30% . במצב כזה, מחירו של ליטר  דלק יהיה 10 ₪.

וכאן מגיעה השאלה –  אם יסגרו את תחנות הדלק (תאגידי המים) האם מחירו של ליטר הדלק (קוב מים) ירד??

זה נכון שבחלק מהערים שאין בהם תאגיד מים התושב משלם יקר יותר  מאשר בעיר שפועל בה תאגיד מים וביוב?

זה נכון !! קחי דוגמא את יהוד  המחיר שמשלם תושב יהוד עבור קוב מים הינו כ- 9.5 ₪ לקוב כולל אגרת ביוב. אותו הדבר בעיריית נהריה,  תושב נהריה משלם 9.49 ₪ לקוב כולל אגרת ביוב.

ואילו בעיר שבה פועל תאגיד מים אותו תושב ישלם 8.045 ₪ לקוב כולל אגרת ביוב.

עם מספרים אי אפשר להתווכח. זה מוכיח שעצם קיומו של תאגיד לא קובע את מחיר המים !!

איך מורידים את מחירי המים?

אנחנו יו"ר תאגידי המים וחברי הדירקטוריון המשמשים כנציגי הציבור בתאגידים החלטנו לצאת לפעולה ולנהל מאבק צודק ואמיתי להורדת הנטל מגבינו האזרחים ושהמדינה תפסיק להשתמש במים כצינור לסבסוד גופים לא כלכליים. אם הממשלה תאמץ את מה שאנחנו ,תאגידי המים מבקשים ממנה, ניתן יהיה לעשות זאת באופן מיידי וככה שישפיע על כל משפחה ובית במדינת ישראל.

  1. ביטול תעריף ב' והחלת תעריף אחיד לקוב מים .
  2. הגדלת ההקצאה לנפש לחודש מ- 3.5 קוב לנפש ל- 5 קוב לנפש. התאמה לצריכה בפועל
  3. מתן הנחה במים זהה להנחה בארנונה   למשפחות מוחלשות . או הקמת ועדת הנחות בתאגידי המים.
  4. החזרת 300 מליון ₪ היטלי הפקת מים שמשלימים התאגידים לקופת משק המים ולהפסיק העברתו לקופה הכללית של האוצר.
  5. להפחית את המכסות לסבסוד התעשייה והחקלאות ולהתחיל לסבסד את המשפחות המוחלשות בערים שהבן פועלים התאגידים.

המאבק יכלול : חקיקה בכנסת. מאבק כללי של כל היו"רים והדירקטורים בתאגידי המים והביוב. כולל גיוס אזרחי המדינה לחתימה על עצומה.

מה צריכים הצרכנים לשלם את התעריף היקר מעל 3.5 קוב הקצבה בחודש?

גם בהקשר זה אני אתלה באותו דו"ח מחקר מיוחד שהכין מכון המחקר של הכנסת, עפ"י דוח הממונה על המים לשנת 2012,ממנו עולה כי צריכת המים הממוצעת לשנה במגזר משקי הבית באותה שנה  הייתה כ- 48.8 מ"ק לנפש. עפ"י דוח זה, אזרחי מדינת ישראל נכנסים אוטומטית לתעריף ב'  שהנהנה העיקרי שלו לכאורה היא חברת מקורות.

 על כן , עפ"י הצעה שמתכוונים איגוד יו"ר של תאגידי המים להגיש לכנסת, יש לתקן עיוות זה ולהגדיל את הצריכה לנפש ל – 5 קוב לחודש.

מאשימים את תאגידי המים בכך שהם לא מסייעים לנזקקים .

הגשנו לאחרונה תיקון חקיקה לכנסת הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון –הקמת ועדת הנחות לזכאים) . חשוב להבין שהמחוקק לא נתן בידי תאגידי המים את הכלים לבחון את האפשרות להעניק הנחה בהתבסס על מצב סוציו אקונומי של צרכן.חשוב להבין שהעובדה כיום בשטח היא שידיהם של יו"רי תאגידים קשורות ואין להם יכולות להתמודד עם מצבים קיצוניים של אנשים הזקוקים להנחה כתוצאה ממצבם הסוציו-אקונומי. אני מאמין שתהיה הרתמות של כלל הגורמים הרלוונטים לנושא ויסיעו לנו בהקשר זה.

למה חשוב בכלל שיהיו תאגידי מים? מה היה רע בניהול הרשויות שהיה לפני כן?

את יודעת מה? תני לי לצטט לך מדו"ח מיוחד שהכין מכון מחקר של הכנסת בעניין תאגידי המים: ""בעקבות הקמת תאגידי המים והביוב הושקעו משאבים רבים יותר בתשתיות המים, והשקעה זו תורמת לשיעורי  פחת נמוכים יותר (איבוד  מים בנזילות).נוסף על כך, הנתונים מלמדים כי השקעות בתשתיות המים גדלו בשנים 2001 – 2012 בשיעור שנתי ממוצע של כ 8.9% – לעומת לגידול שנתי ממוצע של כ 1.9%  בשנים  .1995-2000" גידול של פי 10 !!!

תשאלי את חולדאי מה היה מצב הצנרת אצלו, היו צינורות בני 70 שנה שאף אחד לא נגע בהם,כי מה שמושקע מתחת לאדמה אנשים לא רואים ולא מבינים ובגלל זה,בהעדפה טבעית, תחזוק והחלפת הצנרת נדחק לתחתית סולם העדיפויות העירוני על חשבון בסופו של יום בריאות הציבור וניהול משק המים.

ניהול הכסף במשק מים סגור של תאגיד מבטיח שהוא יחזור למטרה מממנה הוא נגבה,קרי תחזוקה ופיתוח  צנרת המים והביוב.

שאלה אחרונה אבל הכי חשובה, האם איכות המים השתפרה?

תני לי להשיב בשאלה – מהיכן צצו מי עדן? נביעות? תמי4? איכות המים בעבר הייתה במצב ירוד ביותר. בעקבות הקמת תאגידי המים ,הוחלפו תשתיות רבות, נערכות בדיקות מים על בסיס קבוע. כיום איכות המים והרכב המינרליים שבהם , באיכות גבוהה.

למצגת המלאה ניתן ללחוץ פה

About חני שניידר

‪Google+‬‏ web tools
%d בלוגרים אהבו את זה: