Booking.com
מצוקה נפשית, יוצר- Foundry, אתר - PIXABAY.COM

ישראל: בריאות הנפש במספרים

בשנים האחרונות חלו בישראל מספר רפורמות חשובות במטרה להעניק לאנשים עם מצוקות פסיכיאטריות תמיכה והשתלבות בקהילה תוך תחושת שייכות והשתתפות. הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש (2015) וחקיקת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (2000) הביאו לגידול בהיקף הפונים לוועדות השיקום, אך עדיין רק כ – 30,000 איש מממשים את זכותם לקבל תמיכה מתוך 100,000 איש הזכאים לסל שיקום.

 

  1. כעשרים שנה חלפו מאז נחקק חוק שיקום נכי נפש בקהילה בשנת 2,000, אחד החוקים החברתיים החשובים שנחקקו בארץ ומן המתקדמים מסוגו בעולם שמטרתו לשפר את איכות חייהם ולסייע בהחלמתם ובהשתלבותם של אנשים הסובלים ממוגבלות על רקע נפשי בחברה.
  2. מספר האנשים בעלי מוגבלות פסיכיאטרית חמורה הפונים לקבלת סיוע נמצא בעלייה מתמדת במהלך עשרים השנים האחרונות.
  3. כתוצאה של יישום חוק שיקום אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית בקהילה, חלה ירידה במספר האשפוזים הפסיכיאטריים ואורך האשפוז הפסיכיאטרי קוצר.
  4. 96% מהאנשים בעלי מוגבלות פסיכיאטרית חמורה ומתמשכת חיים בכל יום נתון בקהילה לעומת 4% הנמצאים באשפוז. עובדה זו דורשת מאמצים רבים לא רק בהעברת האנשים לקהילה אלא גם במתן תמיכה כדי לאפשר את שילובם בקהילה.
  5. מאז נחקק החוק חלה עלייה ניכרת באנשים הפונים לקבלת סל שיקום מתוקף החוק.
  6. המנגנון האזורי לניהול סל שיקום (מנגנוני רכזי סל שיקום) כמעט ולא השתנה –בעשרים שנה האחרונות ולא הותאם לגידול במספר הפניות ולשימוש במערך השירותים. בפועל כיום ישנם חוסרים רבים בצוותי סל שיקום והמנגנון שלא התפתח אינו מתפקד.
  7. שירותי השיקום בקהילה כוללים 10 תחומים: שרותי דיור, שרותי תעסוקה, שרותי השכלה, שרותי חונכות, שרותי סמך, שרותי חברה ופנאי, שרותי תמיכה למשפחות, שרות תאום, סיוע פרטני, טיפולי שיניים.

  8. תחום השירות הכי נדרש הוא תחום הדיור. הדיור היציב במסגרת הקהילה היה ונשאר מרכיב חשוב ומשמעותי בתהליך השיקום וההחלמה.
  9. סכום הסיוע לנפגעי נפש בשכר דירה לא התעדכן משנת 2009 ועומד על סכום של 540 עד 770 ₪ בלבד לחודש. בעוד שעל פי נתוני הלמ"ס שכר הדירה החודשי לאדם בממוצע ארצי (בדירות בנות 5 -3.5 חד') עומד על סכום של כ-1,400 ₪. העלאת סכום הסיוע לשכר הדירה עבור אדם עם מגבלה נפשית חמורה מחויבת על מנת להגביר את סיכויו לשילוב בקהילה, להורדת העומס מהמשפחות ולצורך מניעת אשפוזים מיותרים.
  10. עתירה אחת הוגשה עד כה לבג״צ בדרישה לחייב את משרד הבריאות ומשרד הבינוי והשיכון לעדכן את סכום הסיוע בשכר דירה המשולם לאנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית על מנת שסכום הסיוע לשכר דירה יעמוד על סכום ממשי וריאלי. בעוד שמחירי השכירות עלו בעשור האחרון בממוצע בכ – 60% סכום הסיוע בשכר דירה לא עלה כלל ונותר 770 ₪ לחודש בלבד.

פרופ׳ מקס לכמן הוא יועץ מטעם יספר"א (האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי) עבור עמותת ׳פורום בריאות הנפש׳ המאגדת כ-45 עמותות המעניקות לנפגעי נפש שירותי שיקום (דיור ותעסוקה) בקהילה.

About קובי ברדה

‪Google+‬‏ web tools
%d בלוגרים אהבו את זה: