Booking.com
זיהום אוויר - צלם click , אתר- morgufile ,

כל הדרכים להתמודדות עם מפגעים מאתרי פסולת

רבים מאיתנו לא יודעים כיצד ניתן לפעול משפטית כאשר אנו נתקלים במטרדים סביבתיים כגון: זיהום אוויר, ריח ורעש, בעיקר כאשר אלו נובעים ממקור פרטי.הקליניקה לצדק סביבתי בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, פרסמה לאחרונה זכותון המפרט דרכי פעולה של תושבים המתגוררים בסמוך למפגעי פסול. אתר "המומחה" ראיין את עו"ד גלית עופר, קסניה זמסקוב ופאדי עטאללה מהקליניקה. 

מאת: קובי ברדה

מה עונה על הגדרת המפגע הסביבתי?

החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) התשנ"ב – 1992 מגדיר מה הוא מפגע. זיהום אוויר, ריח, רעש וכו', ייחשב למפגע במידה והא עונה על אחד משני התנאים הללו:

  1. מנוגד לחיקוק, לצו, לתכנית, לרישיון עסק או לכל היתר או רישיון אחר.
  2. פוגע בבריאות או גורם סבל ממשי לאדם.

גילינו כי אנו ניצבים בפני מטרד המוגדר כמפגע סביבתי על פי חוק. מה באפשרותנו לעשות?

יש מספר הבדלים בין המסלולים, כמו למשל זהות האנשים אשר רשאים להגיש את התביעה או שניתן לתבוע, אך ההבדל המהותי ביותר הוא בתוצאה אשר אנו רוצים לקבל מבית המשפט.

מה ההבדל בין מסלולי התביעה השונים?

כמה מסלולי תביעה עומדים בפני האזרח: תביעה אזרחית/קבוצתית לפי חוק למניעת מפגעים (תביעות אזרחיות), תביעה אזרחית לפי פקודת הנזיקין, תביעה ייצוגית, הליך פלילי או הליך מנהלי.

איך מגישים תביעה אזרחית לפי פקודת הנזיקין?

המחזיק או הבעלים של הקרקע הסמוכה לקרקע בה מתרחש המפגע, יכול לתבוע את הבעלים או המחזיק של אותה קרקע בבית משפט השלום. התובע צריך להוכיח כי הוא נפגע באופן ישיר מהמטרד.

מה הוא מטרד ליחיד לפי פקודת הנזיקין?

התנהגות של אדם, בעצמו או בשימוש בקרקע שבידיו, באופן שמפריע לשימוש סביר או להנאה סבירה של שכנו לקרקע.

מה ניתן לתבוע?

צו מניעה – צו להפסיק לאלתר את המפגע, ואם צריך, להפסיק את הפעילות המזהמת, צו עשה – צו להשיב את המצב לקדמותו. ניתן בנוסף לבקש פיצוי כספי, אולם הנזק צריך לנבוע ישירות מהמטרד ולא די בנזק עקיף.

מה היא תביעה אזרחית לפי חוק למניעת מפגעים (תביעות אזרחיות)?

תביעה שכל אדם שנפגע או עלול להיפגע יכול להגיש בבית משפט השלום, ובתנאי שפנה קודם למזהם וגם לשר להגנת הסביבה ואלו לא נקטו בצעדים להפסקת המפגע תוך 60 ימים.

נגד מי? נגד מי שגרם או עלול לגרום למפגע סביבתי.

מה ניתן לתבוע? לבקש צו מניעה – צו להפסיק לאלתר את המפגע, ואם צריך, להפסיק את הפעילות המזהמת; לבקש צו עשה – צו להשיב את המצב לקדמותו ולעשות כל הדרוש למניעת הישנות מקרים אלו; חשוב לשים לב כי לא נפסקים פיצויים כספיים לתובע מתוקף חוק זה, אלא אם כן מתקיים מפגע סביבתי חוזר, רק בתנאי זה רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים לתובע.

במידה וקבוצת אנשים רואה את עצמה כנפגעת מהמפגע, האם באפשרותה או באפשרות עמותה המייצגת אותם להגיש את תביעה קבוצתית לפי חוק למניעת מפגעים?

בדומה לתביעה האזרחית של היחיד לפי חוק זה, תובעים בבית משפט השלום את מי שגרם או עומד לגרום מפגע סביבתי. הסעדים שניתן לתבוע הם אותם הסעדים המפורטים בתביעת היחיד לעיל.

אם כך ההבדל העיקרי הוא בהתאגדות האנשים הרואים את עצמם כנפגעים או בכך שעמותה מרשימת העמותות המפורטות בס' 10 לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) רשאית להגיש את התביעה בשמם.

מהי תובענה ייצוגית, ומה ההבדל בינה לבין תביעה קבוצתית?

תביעה קבוצתית מוגשת בשם קבוצה מסויימת וסגורה של מספר תובעים. תביעה ייצוגית תחול על כל מי שמשתייך לקבוצה הנפגעת, גם אם לא הצטרף בפועל; ומטרתה העיקרית היא לחייב את המזיק לשלם על נזק שגרם. בתביעה קבוצתית אין שלב מקדמי של אישור התובענה ככזו, בניגוד לתובענה ייצוגית; לפיכך ההליך שלה פשוט וקצר יותר (יתרון יחסי בתביעות העוסקות באיכות הסביבה, שהן מטבען דחופות יותר).

בתובענה ייצוגית בד"כ התוצאה המבוקשת היא הפיצוי הכספי (אשר נועד בעיקר לחנך/ להעניש/ להרתיע את המזיק) לחברי הקבוצה, ואילו בתביעה קבוצתית עיקר הסעד הוא קבלת צו מבית משפט להפסקת המפגע הסביבתי.

לאיזה בית משפט מגישים את התביעה הייצוגית?

הסמכות נקבעת לפי הסכום הכולל אותו מבקשים לתבוע. יש לבקש אישור מבית המשפט לצורך הגשת התביעה כתביעה ייצוגית בצירוף כתב התביעה. כמו כן על מגיש התביעה לברר האם כבר קיימת בקשה לאישור תביעה ייצוגית באותו העניין, ולציין את הפרטים בבקשתו שלו.

 

עו"ד גלית עופר,קרדיט יחצ

עו"ד גלית עופר,קרדיט יחצ

 

 כיצד עליי לנהוג אם הנתבעת היא רשות מקומית או אחת מרשויות המדינה?

הסמכות לדון בתביעה נגד רשות מנהלית (כולל גופים ציבוריים ואנשים הממלאים תפקידים ציבוריים) נתונה בידי בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים או לבית המשפט העליון ביושבו כבג"ץ.

מה הן עילות העתירה במקרים אלו?

עותרים נגד החלטה של הרשות; או העדר החלטה, כלומר האזרח יכול לתקוף את החלטת הרשות שלא לפעול כנגד הגורם המזיק.

למשל: כאשר העסק יוצר זיהום של אוויר/ רעש/ ריח בלתי סביר, על העירייה לשקול את תוקף הרישיון של העסק, זאת לפי סעיף 9 לחוק למניעת מפגעים 1961. ניתן להגיש עתירה נגד העיריה בשל אי אכיפת רישיונות עסק, אשר מותנים בקיום הוראות חוק רישוי עסקים וגם לענייננו הוראות חוק למניעת מפגעים.

דוגמאות לעתירות נוספות:

  • עתירה נגד המשרד להגנת הסביבה – על כך שלא נוקט צעדים כנגד מי שמפר את החוק למניעת מפגעים; העדר פיקוח וכיו"ב.
  • הפעלת הסמכות בחוסר סבירות, או משיקולים זרים וכיו"ב – יכולה גם היא להיות עילה לעתירה מנהלית.
  • עתירה/ ערר נגד מוסדות התכנון – יחידות האכיפה של ועדות התכנון אמורות לאכוף ולפקח על ביצוע תכניות מתאר, היתרי בניה ודיני תכנון ובניה. ככל שיש חריגה מהיתר או מתכנית, על המוסד התכנוני לפעול באופן משפטי כנגד הגורם המפר.

 האם הפרה של החוק למניעת מפגעים היא עבירה פלילית?

כן. זו היא עבירה הנקראת "עבירת אחריות קפידה" וניתן להתלונן עליה. לכל אזרח זכות להגיש תלונה למשטרה על עבירה פלילית המתבצעת כנגדו או בסמוך אליו. המשטרה חייבת לקבל את התלונה, ברוב המקרים המשטרה פותחת בחקירה בעקבות הגשת תלונה. המתלונן הוא בדרך-כלל האדם שנפגע מהעבירה. עם הגשת התלונה, יימסר למתלונן אישור בכתב על הגשת התלונה ומספרה, אשר ישמש אותו למעקב אחר התלונה בהמשך.

האם ניתן לפתוח בהליך משפטי פלילי כנגד גורם המפגע באופן עצמאי?

כן. הליך זה נקרא "קובלנה פרטית", מגישים קובלנה במקום כתב אישום, ומנהלים את ההליך כמו משפט פלילי. משום שמדובר במשפט פלילי רמת ההוכחה הדרושה בכדי להטיל את האמשה על המפגע צריכה להיות מעל לכל ספק סביר(99%), זו היא רמת הוכחה גבוהה יותר מהנדרשת בהליך אזרחי.

פרט לפניה לביהמ"ש מה עוד ניתן לעשות?

ניתן לדווח למחלקה לאכיפת דיני מקרקעין במשרד המשפטים על המפגע. החל ממחצית שנת 2012, המחלקה מטפלת גם בתיקים פלילים שעניינם עבירות סביבתיות, שנחקרו על ידי יחידות החקירה של המשרד להגנת הסביבה.

דרכי יצירת קשר עם המחלקה:

המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה

קרית הממשלה תל-אביב

דרך מנחם בגין 125 תל-אביב

ת.ד. 7303 מיקוד 67138

דואר אלקטרוני: adm@justice.gov.il

טלפון: 03-7634600; פקס (י-ם): 02-6467985

לעלון בנושא ניתן להעתיק את הקישור הבא: www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/zchuton-hebrew.pdf

 

 

About מיכל פרנקו

‪Google+‬‏ web tools
%d בלוגרים אהבו את זה: