Booking.com
הקשר בין מע"מ לעוסק פטור, אתר - PIXABAY.COM, יוצר - jarmoluk

כל הטיפים לסגירה נכונה של שנת מס

לקראת תום השנה הבנו שאנחנו צריכים לבדוק איך נערכים לסגירת שנת המס 2014. שוחחנו עם רואה החשבון הוותיק, מיכה אזולאי, הבעלים של משרד ״מיכה אזולאי ושות' רואי חשבון״, המתמחה במיסוי בינלאומי, כדי לבדוק איך אנחנו נערכים עם הדו״חות השנתיים, האם יש לנו דרך לחסוך כסף ומה קורה אם שכחנו לספר על חשבונות בנק בחו״ל.

מאת: חני שניידר

רגע לפני סוף השנה, האם יש עוד דברים שניתן לעשות כשנותר לנו שבוע בלבד ?

בוודאי. הדוחות השנתיים לשנת המס 2014 יוגשו במהלך שנת המס 2015, אך היערכות מראש עוד במהלך שנת 2014 ובמיוחד בחודש דצמבר השנה תמנע הפתעות במועד הגשת הדוח.

ראשית, ראוי להזכיר כי תושבי ישראל החייבים בהגשת דו״ח שנתי צריכים לדווח על הכנסתם בארץ ובחו"ל. הכלל הבסיסי בחודש דצמבר להפחתת המס הינו – דחיית הכנסות והקדמת הוצאות.

מכאן נכנסים לשיקולים ספציפיים לכל אחד כגון:

בסיס הדיווח – "בסיס מזומן" – הכנסה או הוצאה תוכר במועד התשלום בפועל, או "בסיס מצטבר" – הכנסה או הוצאה תוכר במועד התגבשות העסקה ללא קשר למועד התשלום.

בנוסף, הפקדות כספים לגמל, לפיצויים ולקרן השתלמות יחסכו תשלומי מיסים, ובתנאי שיבוצעו עד ליום 31.12.2014.

רואה חשבון מיכה אזולאי

רואה חשבון מיכה אזולאי

מה הסכומים המדויקים שצריך להפקיד בקרן השתלמות?

נבחין בין שלושה מקרים:

שכיר רגיל: על המעביד להפריש 7.5% ממשכורת העובד שאינה עולה על 188,544 ₪ ו – 2.5% תשלום במקביל של העובד (אצל עובדי הוראה: 8.4% ו – 2.8% בהתאמה).

שכיר בעל שליטה: 4.5% מהמשכורת שאינה עולה על 188,544 ₪ (משכורת חודשית של 15,712 ₪ וניכוי שנתי מירבי של 8,484 ₪). ניכוי ההוצאה מותנה בתשלום מקביל של בעל השליטה בשיעור של 1.5%. כאן מומלץ לבעל השליטה להפקיד שיעורים דומים לשכיר רגיל, קרי – 7.5% מעביד ו2.5% עובד. למרות שהפרשות מעבר לשיעור של 4.5% לא יוכרו כהוצאה אך גם לא ייחשבו כהכנסה בידי בעל השליטה.

עצמאי וחבר קיבוץ: 7% מההכנסה מעסק או ממשלח יד שאינה עולה על 264,000 ₪ (הפרשה מירבית של 18,480 ₪ וניכוי מירבי של 11,880 ₪).

מה ניתן לעשות עם תשלומי הביטוח הלאומי, שממעטים לדבר עליהם?

לא הרבה. ככלל, תשלומי הביטוח הלאומי נגזרים מגובה ההכנסה החייבת, כפי שנקבעה בפקודת מס הכנסה.

חשוב לדעת שניתן לתכנן את ההכנסה הפאסיבית לעניין ביטוח לאומי. משנת 2008 בוטלה המשוואה שקבעה כי הכנסות פאסיביות (למשל משכר דירה) הנמוכות מהאקטיביות פטורות מביטוח לאומי. ככלל, הכנסות פאסיביות חייבות בדמי ביטוח ללא קשר לגובהן ביחס להכנסות מעבודה או מעסק ומשלח יד. עם זאת, הכנסות פאסיביות עד לגובה של 25% מהשכר הממוצע, קרי 2,452 ₪ לחודש יהיו פטורות מדמי ביטוח לאומי. גם תשלומי דיבידנדים לבעלי שליטה בחברת מעטים פטורים מחבות בדמי ביטוח ללא קשר לסכומם ביחס להכנסותיו כשכיר או עצמאי של אותו בעל שליטה.

לקראת שנת המס 2015 ישנם עצמאים שמתלבטים אם לעבור ולהתאגד כחברה בע"מ מהסיבה כי מהלך זה יחסוך להם מס. האם זה נכון?

להחלטה להתאגד כעצמאי או כחברה קיימים שיקולים שונים, לדוגמא: אישיות משפטית נפרדת – עדיפות לחברה בע"מ כי יש הגנה מפני תביעות אישיות, שליטה וניהול בעסק – עדיפות לחברה, ואכן גם  שיקולי מס.

ככלל, פקודת מס הכנסה לא מבחינה בין עצמאי לבין חברה בע"מ בבואה לקבוע הוראות להכרה בהכנסות או בהוצאות. שיעורי המס של עצמאי ושל בעל שליטה במשיכת משכורת בחברה הינם זהים. גם במשיכת דיבידנד על-ידי בעל השליטה שיעור המס הכולל ("עד הכיס") הינו 48.5% (מס חברות 26.5% ומס דיבידנד על היתרה בשיעור של 30%), שהינו כמעט זהה למדרגת המס הגבוהה של עצמאי  – 48% .

כלומר, בעל עסק המושך את כל הרווחים אדיש להחלטה אם להתאגד כעצמאי או כחברה. במידה וישנם רווחים הנשארים בעסק ולא נמשכים על-ידי בעל השליטה, קיימת עדיפות להתאגד כחברה.

ישנן סוגיות נוספות כמו למשל משיכת פיצויי פיטורין לשכיר בעל שליטה, עלויות אחזקת חברה גבוהות יותר משמעותית מעצמאי, הוראות ניהול ספרים ועוד.

לאחרונה אנו קוראים בעיתונות על חשיפה של חשבונות בנקים בחו"ל של תושבי ישראל שלא דיווחו על כך. בקצרה לסיום, מה המלצתך לאנשים אלה?

ביום 7.9.2014 פרסמה רשות המיסים "נוהל גילוי מרצון" חדש שהינו בתוקף עד ליום 31.12.2016. מטרתו של הנוהל החדש לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המיסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים. ניתן להגיש בקשות מזוהות במסגרת "המסלול הרגיל". בהוראת שעה למשך שנה בלבד. כלומר עד ליום 6.9.15, ניתן להגיש בקשות בשני מסלולים נוספים:

  1. בקשה אנונימית לבירור חבות המס מול פקיד השומה – "מסלול אנונימי"
  2. בקשה עם סכומי הון נמוכים יחסית ניתן לפנות בהליך מזורז – "מסלול מקוצר "

אני ממליץ לכל אותם אנשים לבחון היטב את מצבם ולנצל את חלון הזמן שהעניקה רשות המיסים, ובכך להימנע מהליך פלילי ואף להגיע להסכמות עם רשות המיסים על שיעורי המס.

About חני שניידר

‪Google+‬‏ web tools
%d בלוגרים אהבו את זה: