Booking.com
דניאל יעקובסון, קרדיט יחצ

כל מה שחייבים לדעת על החזר כסף לשכירים מהרשויות בישראל

האם ידעתם כי ייתכן והרשויות חייבות לכם כסף על גביית מס ביתר? מה ההבדלים בגביית מיסים בין שכירים לעצמאיים? והאם ניתן בכלל לקבל החזרי מס באופן רטואקטיבי? מדור המומחה יצא לראיין את רו"ח דניאל יעקובזון ,חבר סגל ההוראה במחלקה לחשבונאות במסלול האקדמי המכללה למנהל, הקריה האקדמית אונו והמרכז האקדמי פרס.

 מאת: חני שניידר

אולי נתחיל בעשיית סדר בהסבר המונחים הקשורים למיסוי השכירים?

אכן יש אמת בדבר, ששכירים רבים נוטים להתבלבל בין ביצוע החזרי מס לבין ביצוע תיאום מס. מטרת תיאום המס היא לנסות ולאמוד את סך ההכנסות השנתיות הצפויות לשכיר העובד ביותר מעבודה אחת, או שצובר הכנסות מעבודה כשכיר ומקצבת פנסיה וזאת כדי להביא לכך שבמהלך השנה, יקבע לשכיר שיעור המס השולי המתאים לאומדן ההכנסות השנתי שלו ועל ידי כך יביא לתשלום מס מדוייק במהלך השנה. לעומת זאת מטרת החזרי המס, היא לתקן עיוות שנוצר בעבר עקב תשלומי מס גבוהים מכפי שנדרש על פי החוק, כאשר תיקון העיוות נעשה על ידי קבלת עודפי המס ששולמו בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה והצמדה למדד המתחילה מתום שנת המס ועד ליום קבלת החזרי המס בחשבונו של הנישום. מס הכנסה מאפשר לבצע החזרי מס באופן רטרואקטיבי לתקופה שאינה עולה על שש שנות המס האחרונות (2008-2013). ניתן לומר בקצרה כי תיאום מס הוא צופה פני עתיד והחזר מס מתקן עיוות מהעבר. אזכיר בקצרה מונח נוסף הנקרא מענק הכנסה (או בשפת העם "מס הכנסה שלילי"). מדובר במקרה המביא אף הוא לקבלת כספים מהמדינה, אך בשונה מהחזר מס הוא מוענק דווקא לבעלי הכנסות נמוכות שלא הגיעו לרף המס ולא שילמו כלל מס הכנסה במהלך השנה. פרטים נוספים ניתן לקבל באתר רשות המיסים.

 מה ההבדל בין שכיר לעצמאי בכל הקשור להחזרי מס?

 עצמאי הינו נישום אשר פתח תיק ברשויות המס השונות (מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי) ולכן חייב בהגשת דו"ח מס שנתי בתום כל שנה. במסגרת הדו"ח השנתי מגיע העצמאי לחיוב המס המדוייק שלו ובהתאם יקבע האם מגיע לו החזר מס (אם שילם מקדמות גבוהות מהנדרש), או לחילופין יאלץ להשלים את תשלום המס החסר שלא שולם במהלך השנה. המקרה של השכירים הוא שונה בתכלית, שכן שכיר אינו פותח תיק ברשויות המס ותשלום המס שלו מבוצע ע"י החברה בה הוא מועסק (על ידי ניכוי חודשי בתלוש המשכורת שלו). כיוון שהשכיר אינו בעל תיק ברשויות המס, הרי שאינו חייב בהגשת דו"ח מס שנתי. טעויות בחישוב המס של השכיר הינן שכיחות ביותר ומכאן שבמקרים רבים (עליהם אפרט בהמשך) משלם השכיר מס גבוה מהנדרש על פי החוק. עיוות זה יכול להיפתר רק אם יפנה השכיר למס הכנסה באופן יזום וידרוש את המגיע לו. אומר בפשטות כי לשכיר עומדת הזכות להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה, בעוד שעצמאי מחוייב לכך על פי החוק.

 למה שלא אבדוק ואגיש לבד את המסמכים למס הכנסה ובכך אחסוך את שכר הטרחה המשולם לרואה החשבון או לחברת ייעוץ פיננסי?

אענה על כך בשאלה, האם תתקן לבד את מכוניתך אם ישנה תקלה במנוע? האם תפנה לבית המשפט ללא סיוע של עורך דין? התשובה היא ברורה, מדובר בתחום אשר הידע המקצועי של השכיר הממוצע אינה מספקת דיו בכדי לבצעו ללא עזרתו של איש מקצוע. במידה ויש בידי השכיר את כל הידע המקצועי והניסיון הדרוש בפנייה לרשויות המס והוא מכיר את כל חוקי המס הרלוונטים, כמובן שכדאי לו לבצע את הפעולה הדרושה בעצמו ובכך לחסוך את שכר טרחתו של איש המקצוע. עם זאת חשוב לדעת כי חוקי המס מאד מסורבלים, לכן ישנו סיכוי גבוה כי השכיר אינו מודע לכל האפשרויות העומדות בפניו בזמן שהוא פונה לרשויות המס ולכך ישנן שתי השלכות:

 • לאור פערי המידע של השכיר בחוקי המס, ישנו סיכוי שישיג בדיוק את התוצאה ההפוכה ממה שרצה ובמקום לקבל החזר מס, ימצא את עצמו חייב בתשלום מס.
 • יתכן והחזר המס שיקבל השכיר יהיה נמוך ממה שיכול היה לקבל לו רק היה יודע את כל חוקי המס המאפשרים לו לקבל את כספו בחזרה ולמקסם את החזר המס המגיע לו. שכירים רבים מגלים להפתעתם שהם יכולים לדרוש החזרים מהמדינה ואפילו לא ידעו על קיומו של הסעיף בפקודת מס הכנסה המאפשר להם לקבל את כספם בחזרה.

השורה תחתונה היא שלעניות דעתי, פנייה לרשות המיסים חייבת להיות מלווה בסיוע של רו"ח/יועץ מס. ללא ספק וויתור על איש מקצוע יביא לחסכון שיכול לעלות לכם ביוקר.

אני שכיר שעובד במקום מסודר, למה שבכלל יגיע לי לקבל החזרי מס? הרי המעסיק שלי דואג לנכות לי את המס בצורה מדוייקת בתלוש המשכורת, האם לא כך הדבר?

 כל עובד שכיר נדרש למלא בתחילת שנת המס טופס שנקרא "101". מטרת הטופס היא לציין בפני מס הכנסה את כל הסיבות הסטנדרטיות אשר בגינן זכאי השכיר לנקודות זיכוי ממס (המפחיתות את תשלום המס השנתי). הבעיה המרכזית היא, שלא כל הסעיפים בפקודת מס הכנסה, המאפשרים קבלת נקודות זיכוי ממס, מופיעים בטופס 101 ויכול להיווצר מצב שלשכיר מגיע הטבות מס שלא ידע כלל על הזכות לקבלן. אציין בקצרה מספר סיבות אשר בגינן יתכן וזכאי השכיר להחזרי מס:

 • מורה שיצא לשנת שבתון ב-6 השנים האחרונות.
 • החלפת עבודה במהלך השנה ו/או עבודה במספר מקומות במקביל במהלך השנה ו/או שינוי ברמת השכר במהלך השנה ו/או התחלת עבודה חדשה במהלך השנה.
 • סיום תואר אקדמי (ראשון/שני/לימודי מקצוע)
 • קבלת קצבאות מביטוח לאומי דמי לידה/ אבטלה/ מילואים.
 • פעילות בשוק ההון וקיזוז הפסדים משנים קודמות.
 • ילדים (כעת גם האם וגם האב נהנים מנקודות זיכוי ממס).
 • תרומות למוסדות מוכרים בסכום העולה על 180 ש"ח בחודש.
 • תשלום מרכיב ביטוח החיים בעת לקיחת משכנתא מזכה בהטבה של 25% מסך הפרמיה ששולמה עד גובה תקרה שנתית.
 • הפקדות עצמאיות לקופת גמל לשכיר ולילדיו (לא במסגרת מקום העבודה) מזכה בהטבה של 35% מסך הפרמיה ששולמה עד גובה תקרה שנתית.
 • ילד הסובל מליקוי למידה והפרעות קשב וריכוז ו/או ילד הלומד במערכת חינוך מיוחד.
 • מימון החזקת קרוב במוסד שיקומי.
 • ועוד…

 מה הפרוצדורה להגשת החזרי מס?

 החזרי מס מוגשים לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריכם ונעשים על גבי טופס 135 המפרט את הכנסותיו ותשלומי המס של השכיר. לטופס זה יש לצרף את כל האסמכתאות הנלוות המוכיחות את העילות אשר בגינן דורש השכיר את החזרי המס. קבלת החזרי המס לחשבו הבנק של הנישום היא תהליך לא קצר היכול לקחת בין 3-5 חודשים. לסיום אציין, שהגשת החזרי מס לשכירים היא מבחינת "אין דרך חזרה" ומהרגע שהדו"ח הוגש הוא יבדק על ידי מפקחי מס הכנסה שיכולים לפסוק אף על חוב שיש לשלמו, המלווה בקנסות ולא רק על החזרי מס. לכן בדיקת הדו"ח על ידי רו"ח ו/או איש מקצוע יכולה לחסוך לשכיר עוגמת נפש וזאת ללא קשר לעובדה כי מדובר בניירת לא קטנה ובירוקרטיה מאד מסורבלת מול רשויות המס.

לאתר האינטרנט של רו"ח דניאל יעקובזון

לדף הפייסבוק של רו"ח דניאל יעקובזון

About חני שניידר

‪Google+‬‏ web tools
%d בלוגרים אהבו את זה: