Booking.com
קראים תפילה

מי אנחנו הקראים?????

אוכלים צ'יזבורגר, לא מפעילים פלטה בשבת ולכן אוכלים רק אוכל קר, גם האישה חותמת על הכתובה, לא חוגגים את חג החנוכה, לא מניחים תפילין, לובשים ציצית, מתפללים בבית כנסת, מתחתנים ומתגרשים בתוך הקהילה ועוד..

קהילת היהדות הקראית מונה מעל 40,000 אלף איש בישראל  ועוד כ-10,000 בחו"ל. בני הקהילה אינם חוגגים את חג החנוכה כחג דתי. היהודים הקראים, מקיימים את המסורת הקדומה של קיום מצוות התורה הכתובה ללא תוספת או מגרעת.היהדות הקראית כשמה כן היא – מבוססת על המקרא, ועל השאיפה לקיים את חוקי התורה, על פי התורה שבכתב. היהודים הקראים דוחים כל הענקת קדושה או תוקף מחייב לכל דבר אנוש מאוחר יותר, כדוגמת "התורה שבעל-פה" הרבנית,  אך בד-בבד מקבלים את התלמוד והמשנה כדברי חכמים וכחלק מהמורשת התרבותית וההיסטורית של עם ישראל, אשר נכתבו במשך השנים ואינם מהווים מקור מחייב. דברי חכמים אלה, חלקם נכונים וחלקם שגויים, ככל דבר אנוש. אך כל דבר אנוש – בעצם מהותו – הוא דבר אנוש, אינו יכול לסתור את דבר האל, אינו יכול להוסיף לו או לגרוע ממנו.היהודים הקראים דוחים את העיקרון הבסיסי ביהדות האורתודוקסית, לפיו לרבנים מסורה סמכות בלעדית לפרש את התורה, ולפיו פרשנותם מחייבת, אף כאשר היא סותרת את הכתוב, מוסיפה לו או גורעת ממנו.  היהודים הקראים מאמינים שכיום, בהעדר נבואה, קיימת לכל יהודי חובה ללמוד את התורה היטב ולפרש אותה בעצמו.היהודים הקראים, מהווים חלק בלתי נפרד מעם-ישראל בעבר, בהווה ובעתיד: במשך הגלות ארוכת השנים, רב דניאל אלקומסי במכתביו שנכתבו בשפה העברית לאחיו בגלות, קרא קריאה נרגשת להתיישב בירושלים, ואף קיים זאת בעצמו ונמנה על "אבלי ציון", שהיוו קבוצה מהיהדות הקראית שחיה במאה התשיעית והתיישבה בירושלים.כיום הקראים נמצאים בכל רחבי הארץ והפעילויות מתקיימות בריכוזים הגדולים בערים: רמלה, אשדוד, ירושלים, בת-ים, ראשון לציון, קרית-גת, אופקים ובאר-שבע, וכן במושבים: מצליח ורנן.

נקודות מעניינות על הקראים:

  • בסיס התפיסה של היהודים הקראים מעמידה את האדם כרציונל במרכז, קיום המצוות הוא בן האל לאדם  ולכן אין סגידה לרבנים.
  • ביהדות הקראית עדות אישה שווה לעדות גבר בפני בית-דין.
  • גם האישה חותמת על הכתובה – בניגוד  לנהוג ביהדות האורתודוקסית.
  • הכתובּה ביהדות הקראית כתובה בשפת הקודש (עברית) ולא בארמית כביהדות האורתודוקסית.
  • חג החנוכה אינו מהתורה ולכן הקראים אינם חוגגים אותו: עפ"י היהדות הקראית כאשר רבנים אמרו שצריך להדליק נרות ואנשים מברכים כאילו אלוהים אמר, אז הם מגדירים את הרבנים שלהם כאלוהים ובכך עוברים על איסור עבודה זרה, בנוסף בית המקדש הראשון והשני נחרבו ואנו מתאבלים וצמים על כך – וזה אבסורד לשמוח על חנוכת הבית כשהוא חרב.
  • אכילת בשר וחלב מותרת: "לא תבשל גדי עם חלב אמו"-איסור זה חל רק על האם והצאצא שלה ולא כדעת הרבנים שאסרו אכילת כל בשר עם חלב.
  • שבת אסור להשתמש בפלטה : התורה ציוותה במפורש איסור כל מלאכה וכל עבודה בשבת הן בשכר והן ללא תמורה. אסור לחמם את האוכל ע"י אש או ע"י מכשיר חשמלי. המאכלים המסורתיים של הקראים לימי השבת הותאמו לאכילה ללא חימום.

פרטים נוספים על היהדות הקראית באתר האינטרנט

About קובי ברדה

‪Google+‬‏ web tools
%d בלוגרים אהבו את זה: