Booking.com

Tag Archives: אונברסיטה הפתוחה

על שיטת הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה היא אחת משמונה האוניברסיטאות המוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, ולומדים בה כ-47,000 סטודנטים מרחבי הארץ והעולם. גישתה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה משלבת חתירה לאיכות אקדמית גבוהה ולמצוינות מדעית, לצד גמישות ארגונית, חדשנות בשיטות ההוראה, פתיחוּת מְרַבּית בנושא תנאי קבלה לאוניברסיטה- כלפי כל ...

Read More »
‪Google+‬‏ web tools