Booking.com

Tag Archives: חישוב מסלול

כיצד נוכל "לחשב מסלול מחדש" בקריירה ובחיים האישים שלנו?

מהו הקוד הגנטי שלנו? איך הוא יכול לחבר בין הרוח לחומר? ולמה בכל שלב ניתן לחשב מסלול מחדש ולהתחבר למה שאתה אוהב ולא למה שמצפים ממך המשפחה או החברים. אתר המומחה יצא לפגוש את נורית שם טוב – מחברת רוח חומר. מאת: קובי ברדה נתחיל ...

Read More »
‪Google+‬‏ web tools