Booking.com

Tag Archives: ליבנת נזרי אסטרטגיה

כל הטיפים לח"כ המתחיל…

לאן נעלמה התקשורת? איזה מגניב היה בתקופת הבחירות? פלשים, מיקרופונים בכל פינה. השבוע, מתחילה העבודה השגרתית והסיזיפית. ישנם 120 חברי כנסת ועשרות הודעות לעיתונות כל יום ולוועדות הכנסת הכתבים לא תמיד מגיעים ולא בכל חוק חדש הם מתעניינים. כן! התקשורת כולה תהיה נוקשה, לא מתעניינת, ...

Read More »
‪Google+‬‏ web tools