Booking.com

Tag Archives: עו"ד אייל קימל

הסכם הזמנה – מהותו וחשיבות תוכנו

הסכם הזמנה ברור ומפורט יכול להסדיר את זכויותיהם ואת חובותיהם של בעלי עסקים בהתקשרותם עם לקוחות ■ כיצד עושים זאת נכון? מאת מיכל פרנקו המסמך בעל האופי המשפטי הנפוץ ביותר שאין בעולם אף עסק שלא נזקק לו הינו הזמנה או הסכם ההתקשרות עם הלקוחות. בפני ...

Read More »
‪Google+‬‏ web tools