Booking.com

Tag Archives: עו"ד הדס פריזמנט

הטרנד הבא כנגד מעסיקים – הגשת תובענות ייצוגיות בדיני עבודה.

בשנים האחרונות החלו בתי הדין לעבודה לאשר יותר ויותר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כנגד מעסיקים במשק, לעיתים בהיקף של מיליוני שקלים. מגמה זו מצביעה על סיכון הולך וגובר למעסיקים, העלולים לחוב במליוני שקלים, לעיתים על הפרה פעוטה שנעשתה בתום לב. מאת: מיכל פרנקו מאז אישורו ...

Read More »

כללי הזהב למנהלים- עריכת שימוע נכון ואפקטיבי

בשנים האחרונות הפך הליך השימוע להיות "אימת המעסיק". מהליך שנקלט מהמשפט המנהלי ואשר היה נפוץ בעיקר במקומות עבודה ציבוריים או מאורגנים, הפך השימוע לחובה החלה על כל מעסיק ומעסיק. בעשור האחרון הרחיבו בתי הדין לעבודה את חובת השימוע גם למקומות עבודה פרטיים, עד שכיום, כל ...

Read More »

הסכם העסקה של עובדים בכירים, מהותו וחשיבות תוכנו

מחלוקות ואי הסכמות הן חלק בלתי נפרד מעולם העבודה, וסכסוכי עבודה ילוו במקרים רבים במטען רגשי ובאמוציות רבות. במקרה של סכסוך או חילוקי דעות, עשויים הצדדים למצוא עצמם בפני ערכאות שיפוטיות, שיגזלו זמן, כסף ואנרגיה רבים, אשר יכלו להיחסך לו הצדדים היו מסדירים את יחסיהם ...

Read More »
‪Google+‬‏ web tools