Booking.com

Tag Archives: עו"ד ינור ברטנטל

כללים להגשת הצעה למכרז

גופים עסקיים המעניקים שירותים או המוכרים טובין מוצאים עצמם לא פעם מתמודדים במכרזים המפורסמים על ידי גופים ציבוריים כגון המדינה, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופי סמך, חברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים וכיו'ב. לעיתים ההתקשרויות הנובעות מהמכרזים הללו היא לחם חוקם של אותם גופים עסקיים והכרחית להישרדות. ...

Read More »

מעסיק – מתי תוכל לשלול פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת?

מעסיק שמפטר עובד, מחויב בתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, המסתכמים לעיתים בעשרות ואף מאות אלפי שקלים ומהווים מעמסה כספית כבדה על המעסיק.אך מה קורה במקרים בהם עובד גרם לנזקים למעסיקו, כדוגמת גניבה, אלימות או מעילה באמון בדרכים אחרות- האם גם במקרים כאלו בהם עובד ...

Read More »

הטרנד הבא כנגד מעסיקים – הגשת תובענות ייצוגיות בדיני עבודה.

בשנים האחרונות החלו בתי הדין לעבודה לאשר יותר ויותר בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כנגד מעסיקים במשק, לעיתים בהיקף של מיליוני שקלים. מגמה זו מצביעה על סיכון הולך וגובר למעסיקים, העלולים לחוב במליוני שקלים, לעיתים על הפרה פעוטה שנעשתה בתום לב. מאת: מיכל פרנקו מאז אישורו ...

Read More »

כללי הזהב למנהלים- עריכת שימוע נכון ואפקטיבי

בשנים האחרונות הפך הליך השימוע להיות "אימת המעסיק". מהליך שנקלט מהמשפט המנהלי ואשר היה נפוץ בעיקר במקומות עבודה ציבוריים או מאורגנים, הפך השימוע לחובה החלה על כל מעסיק ומעסיק. בעשור האחרון הרחיבו בתי הדין לעבודה את חובת השימוע גם למקומות עבודה פרטיים, עד שכיום, כל ...

Read More »

הסכם העסקה של עובדים בכירים, מהותו וחשיבות תוכנו

מחלוקות ואי הסכמות הן חלק בלתי נפרד מעולם העבודה, וסכסוכי עבודה ילוו במקרים רבים במטען רגשי ובאמוציות רבות. במקרה של סכסוך או חילוקי דעות, עשויים הצדדים למצוא עצמם בפני ערכאות שיפוטיות, שיגזלו זמן, כסף ואנרגיה רבים, אשר יכלו להיחסך לו הצדדים היו מסדירים את יחסיהם ...

Read More »

המדריך לגישור ופיתרון מחלוקות עיסקיות

הליך הגישור הפך מוכר, לגיטימי, נגיש ופופולרי יותר ויותר בשנים האחרונות, גם בעולם העסקי. להליך הגישור יתרונות רבים אשר הופכים אותו לאטרקטיבי עבור הצדדים לסכסוך או מחלקות בין אם פנו להליך באופן עצמאי ובין אם הופנו להליך גישור ע"י ערכאות משפטיות. מאת: גיא פישקין כידוע ...

Read More »

לקראת הבחירות מוניציפאליות – על תרומות מותרות, תרומות אסורות ומה שבינהן.

מהו סכום התרומה המקסימאלי למועמדים וסיעות בבחירות לרשויות המקומיות? אילו מגבלות נוספות חלות על התרומות ? איך המתמודדים רושמים אותן כדין? ואיך נמנעים מדו"ח שלילי של מבקר המדינה. משרד עורכי הדין "ויינברגר ברטנטל ושות'" מציג את התשובות. מאת: רון קסלר התרומות שמקבלים נבחרי ציבור עולות ...

Read More »
‪Google+‬‏ web tools