Booking.com

Tag Archives: עתירה לבג"ץ

הגשת עתירה נגד הרשות

יותר ויותר אזרחים מן השורה מגישים עתירות מנהליות כנגד הרשויות השונות. זירה זו, שבעבר הייתה בעיקר נחלתם של תאגידים מסחריים גדולים ושל עותרים ציבוריים, הפכה לכלי יעיל בידי האזרח לעמוד ולהגן על זכויותיו.   עם תחילתו של המילניום החדש נכנסה לתוקף הרפורמה שהביאה להקמת בתי ...

Read More »

מעמדם של גופים פרטיים הפועלים במישור הפרטי

במקביל למאות העתירות לבג"צ ולבתי המשפט המנהליים כנגד רשויות ציבוריות מובהקות, מוגשות בישראל מידי שנה גם עשרות עתירות מנהליות כנגד גופים פרטיים הפועלים במישור הפרטי. תאגידים פרטיים אלה מכונים בשפה המשפטית: "גופים דו-מהותיים". מאת: חני שניידר העתירה המנהלית הקלאסית נועדה במקור לאפשר לאזרח לעתור לבית ...

Read More »

מהי עתירה מנהלית?

בכל שנה מוגשות מאות עתירות מנהליות לבתי המשפט לעניינים מנהלים ולבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ; העתירות מוגשות הן על ידי תאגידים, נבחרי ציבור ואזרחים מן השורה. עו"ד אדיר בנימיני, מנהל מחלקת המשפט הציבורי במשרד עורכי הדין דוידוב בנימיני, מציין כי "ההחלטה שהתקבלה בשנת 2000 להוריד ...

Read More »
‪Google+‬‏ web tools